Duyuru Detay

;

TÜGİAD Elegance

  Orjinal röportajı görüntülemek için tıklayınız...

Bir hayali sürdürmek….

Temelleri 1989 yılında bir hayal üzerine atılan Doğu Pres Otomotiv A.Ş., Kurucumuz Nurettin Ekinci’nin metal hurdacılığı yaptığı dönemlerde endüstriyel üretim yapma hayalini kovalaması neticesinde bugün bulunduğu noktaya gelmiştir.

Tedarikçisi olduğu ürün gruplarındaki hassas toleranslar nedeniyle yüksek teknolojik yatırımları ve mühendislik yeteneğiyle mikron hassasiyetlerinde işleme kapasitesine ve metal yüzey hassasiyetlerinde de cam pürüzsüzlüğüne ulaşmıştır.

Müşteri portföyünü de geliştiren firmamız, bugün Bosch, Delphi, Denso, Compa, Nexteer, Schaeffler, Continental, Maysan Mando ve Hema gibi Tier 1 firmaların Amerika’dan Japonya’ya 18 ülkede 25’den fazla lokasyonuna ürün göndermektedir. Müşteri portföyünü ve ürün gamını geliştirmek üzere diğer Tier 1 ve OEM firmaları ile de görüşmelerin sürdürmekte olup, Volkswagen, Daimler, Cummins, Gates, Stackpole, Freudenberg gibi global firmalarında onaylı tedarikçi listelerine de girmeye başarmıştır.

Ürünlerinde katma değeri arttırmak amacıyla bünyesinde kurduğu ısıl işlem tesisini de 2007 yılında Ekinci Isıl İşlem A.Ş. adıyla yeni bir yatırıma dönüştürmüştür. Ekinci Isıl İşlem, ihtisaslaştığı otomotiv sektörüne yönelik hizmet vermeye devam etmektedir.

Firmamız sadece iş yapış biçimiyle değil paydaşları ile gerçekleştirdiği projelerle topluma ve çevreye de fayda sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda üyesi olduğu sivil toplum kuruluşları ortak projelerde yer almakta, meslek liseleri ve üniversiteler ile gerçekleştirdiği projeler ile tecrübesini fayda sağlayacak hale getirmektedir.

Kurumsal gelişime önem veren firmamız, aile şirketlerinin gelecek nesillere devir oranlarının tekli hanelerde olduğu çeşitli araştırmalarla karşımıza çıkan ülkemizde önemli bir kurumsal yönetim dönüşümünü de gerçekleştirmektedir. Yönetim Kurulu yapılanmasını aile dışından profesyonel yöneticiler ile destekleyerek, karar alma mekanizmasının stratejik odaklı hale getirilmesi sağlanmıştır.

İş süreçleri, teknolojik gelişim, yenilikçi insan kaynakları yönetimi, yatırımlar ve kurumsal dönüşüm ile sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren firmamız hem müşterilerimiz hem de ülkemiz için değer katmaya devam edecektir.

İçinde bulunduğumuz sektörün rekabetçi yapısı nedeniyle yukarıda da bahsettiğim hedeflerimizin gerçekleşebilmesi için ekonomik ve siyasi gelişmeleri yakından takip edip değerlendiriyor, hedeflerimizi de bu gelişmelere göre şekillendiriyoruz. Bu nedenle Ülkemize değer katmayı hedefleyen biz sanayiciler, gelişmelerden de olarak pozitif ve negatif yönde etkileniyoruz. 7 Haziran sürecinden 1 Kasım sürecine kadar yaşanan belirsizlik ortamı ve özellikle kur dalgalanmaları bizler için geleceğimizi planlamak adına önemli sorun yaratmaktaydı. Seçimler sonrasında ortaya çıkan hükümet yapılanmasının bizlere ekonomik ve sosyal olarak güvenli bir ortam yaratmasını arzulamaktayız. Dengeli bir ekonomik yapı ve kur rejimi ile ülkemize yüksek katma değer yaratan sanayicinin makro planlama yapabilmesinin de önü açılmaktadır.

Siyasi olarak güçlü bir yapının oluşması ve sadece ekonomik alanda yapılacak iyileştirmeler yeterli olmayacaktır. Katma değeri yüksek, teknolojik ürünlerin üretilmesini destekleyecek mekanizmaların daha da desteklenmesi oldukça önemlidir. Bu konulara ilişkin politikaların oluşturulması bizleri yüksek gelir grubu ülkelerin arasına doğru yönlendirecektir. Son dönemde hepimizin dikkatinin yoğunlaştığı sektörümüzü de ilgilendiren yerli marka araç konusunda gösterilen ilginin, ülke ihracatına en büyük katkıyı yapan otomotiv sanayinin önemli parçası biz yan sanayiciler için de gösterilmesini beklemekteyiz.

Yan sanayimizin ihtiyacı olan yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi ve know-how altyapısın gelişimine olanak verecek olan şirket birleşmeleri ve satınalmaları konusunda geliştirilecek strateji ve politikalar ile de bizlerin desteklenmesi mümkün olabilecektir. Sadece yurtiçinde üretim yapan, temel ürünleri üretebilen yan sanayiciler bu destekler ile global alanlarda da söz sahibi olabilecek konuma gelecektir. Bu konuyla ilgili önemli girişimleri bulunan ve bu girişimlerini tamamlayan yan sanayilerin başarılarını takdirle izliyor ve tecrübelerinden alınacak dersler ile bizlerin de bu şekilde gelişebilmesinin yolunun açılmasını bekliyoruz.

Dünyanın gelişmiş ekonomilerini değerlendirdiğimizde özel coğrafi yapılarını dışarıda bıraktığımızda endüstriyel başarılarını ileri teknoloji ile destekleyerek bu noktada yer aldıkları gerçeği ortaya çıkmaktadır. Hepimizin ilgisini çeken Kore modeli v.b. başarılı ülke stratejilerine benzer bizim kültürümüze uygun stratejileri geliştirerek başarının yolunu açabiliriz.

Dünyanın teknolojik yayılımı açısından ve ülkelerin ekonomik sıralaması ile doğru orantılı bir sektör olan otomotiv sektörünün bir temsilcisi olarak öncelikli konumuzun yetkin insan kaynağının oluşturulması ve korunması olduğunun altını çizmek isterim. Yukarıda da bahsettiğim yerli araç, katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin ülkemizde verimli bir şekle dönüştürülebilmesinin temelini oluşturan yetkin insan kaynağının yaratılması için uzun soluklu eğitim politikalarının oluşturulması gerekmektedir. Bizlerin ihtiyacı olan teknik bilgisini uygulama ile birleştirmiş her kademedeki insan kaynağı hedeflerimizi gerçekleştirmenin temelini oluşturmaktadır. Bu temel üzerine inşa edilecek yapı ile dünyanın ilk on ekonomisi içerisine girebilmemizin teminatı olacaktır.

Biz genç girişimcilerin sesi olan TÜGİAD olarak özellikle 2015 yılında önemli ve başarıları projelerin de altına imzamızı attık. Yurtiçinde gerek merkez gerekse şubeler tarafından gerçekleştirilen önemli projeleri hepimiz yakından biliyor ve katılımlarımız ile destekliyoruz. Genç girişimcilerin sesini her platformda dile getirmeyi ve fayda yaratacak her alanı değerlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda dünyanın gözünün üzerimizde olduğu ve 40 ülkeden fazla ülkeyi temsilen genç girişimcilerin katıldığı G20 zirvesini başarı ile tamamladık. Bu zirve ile hem ülkemizin genç girişimcilerini birbirleriyle hem de genç girişimcilerimizi dünyanın dört bir yanından gelen genç girişimci arkadaşlarımız ile buluşturduk

Bu vesile ile TÜGİAD geçmiş dönem ve mevcut yönetim kurullarına, profesyonel çalışanlarına ve üyelerine Yönetim Kurulu Başkanımız Rahmi ÇUHACI nezdinde bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.