İK POLİTİKAMIZ

;

İK POLİTİKAMIZ

  • Şirket olarak personel alırken ırk, din, cinsiyet farkı gözetmeksizin aradığımız özellikleri taşıyan adayları kadromuza almayı,
  • Şirket bünyesinde ki yetenekli, üstün performans gösteren personele, şirket içinde ilerleme olanağı tanımak için çalışmalar yapmayı ve uygulamayı.
  • Çalışanlarımızın kişisel inisiyatif kullanma, liderlik ve yenilikçilik gibi özelliklerini geliştirmek için teşvik etmeyi.
  • Ekip çalışmasını şirket genelinde teşvik etmeyi.
  • Eğitim programlarımızla, çalışanlarımızın gelişimini sağlamayı.
  • Her çalışanımızı şirketimizin vazgeçilmez bir parçası olarak görmeyi.
  • İnsana saygılı ve güler yüzlü olmayı,
  • Yaptığımız işte en iyisi olmayı.

Doğu Pres İnsan Kaynakları Yöneticiliği olarak yukarıda yazılı olan maddeleri İnsan Kaynakları Politikası olarak benimser ve taahhüt ederiz.