"Mükemmel Tasarlar, Tutkuyla Üretiriz"

doğupres logo

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Doğu Pres olarak tüm paydaşlarımızın güvendiği ve ilham aldıkları ortak bir kültür oluştururuz. DP'nin stratejilerinin gerçekleşmesine destek olacak şeffaf, adil, yenilikçi, gelişim odaklı, etkin ve sürdürülebilir İnsan Kaynakları süreç ve uygulamalarını geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve içselleştirmeyi hedefleriz.

Doğu Pres İnsan Kaynakları olarak;

• Her çalışanımız bizim için şirketimizin vazgeçilmez bir parçasıdır.

• İş Sağlığı ve İş Güvenliği ilk önceliğimizdir, bu doğrultuda tüm süreçlerimize dahil eder ve buna göre şekillendiririz.

• İnsana ve çevreye saygı değerlerimizi ön planda tutarak, tüm süreçlerimize dahil eder ve buna göre şekillendiririz.

• Farklılıkları zenginliğimiz olarak görür ve değer veririz.

• İnsan haklarına saygı duyar; insan haklarına uymayan tüm unsurlardan kaçınırız.

• Etik ilkelerimiz doğrultusunda hareket ederiz.

• Yenilikçi ve sürdürülebilir bir iklim oluşturmak için gelişim sorumluluğunu üstleniriz.

• Tüm çalışma arkadaşlarımızın yaşam dengelerini sürdürebilecekleri bir iş ortamı yaratırız.

• Açık iletişim ve geribildirimi destekleyecek bir iklim yaratmak için çalışırız.