"Mükemmel Tasarlar, Tutkuyla Üretiriz"

doğupres logo

VİZYONUMUZ

Yüksek hassasiyetli metal parça tasarım ve üretiminde EU pazarında ilk 5 tedarikçiden biri olmak.

 

MİSYONUMUZ

Global otomotiv sektörü için, hassas toleranslı metal parçaları, müşteri sistemleri ile entegrasyon içerisinde ve yüksek teknoloji ile üretiriz.

Tüm paydaşlarımıza ve doğaya aynı hassasiyetle yaklaşırız.


TEMEL BECERİLERİMİZ

Doğu Pres bu misyonu ve vizyonu ışığında arzu ettiği geleceğe yönelirken şu temel becerilerinden güç alır.

Hassas, mükemmel tasarım ve üretim becerileri;

Müşteri, beklentilerini doğru analiz eder, kusursuz çözümler sunar.

Yenileme, öğrenme ve uygulama becerileri;

Teknolojiyi yakından takip ederek yenilikçi çözümler bulur ve uygular.

Adapte olabilme ve esneklik becerileri;

Doğu Pres esnekliği sayesinde müşteri beklentilerine hızla adapte olur.

Rekabet, pazarlama ve iletişim becerileri;

Doğu Pres paydaşlarını iyi tanır, güçlü iletişim yeteneği ile uzun süreli ve çözüm odaklı işbirlikleri gerçekleştirir.

 

DEĞERLERİMİZ

Müşteri odaklılık;

Karşılıklı ihtiyaçları anlayarak hızlı ve yapıcı çözümler sunarız.

Ortak aklın üstünlüğü;

Her çalışanımız başarımızın en önemli faktörü ve stratejik ortağımızdır. DP çalışanlarının bir arada oluşturduğu sinerji ile hareket ederiz.

Güven, saygı ve dürüstlük;

Tüm paydaşlarımızla ilişkilerde güven, saygı ve dürüstlük önceliğimizdir.

Sürekli gelişim;

Teknoloji, bilgi ve tecrübelerimizi arttırarak fark yaratırız.

Sorumluluk ve sürdürülebilirlik;

Şirket hedeflerine ulaşmada sorumluluk bilinci ile hareket eder, sürdürülebilir başarı sağlarız.


 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Tornalanmış, taşlanmış, leplenmiş, preslenmiş parçalar, ara parça, ayar pulu, dizel enjektör gövdesi üretimi faaliyeti kapsamında; Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Manolya Caddesi, No:8 posta kodu 16140 Nilüfer / Bursa adresinde; Doğu Pres A.Ş. tüm faaliyetlerinde Çevre Politikasını aşağıdaki gibi uygulamaktadır.

 • Yasal yükümlülükler, müşteri özel istekleri ve diğer şartları takip ederek gereklerini yerine getirmek
 • Tüm paydaşlarımızı çevre konusunda bilinçlendirip çevrenin korunmasını ve iş güvenliğinin sağlanmasına katkı koymalarını sağlamak
 • Tüm süreçlerimizde çevre boyutlarını takip ederek gerekli önlemleri almayı sağlamak
 • Doğal kaynaklarımızın tüketiminde israfı azaltarak çevreyi korumak
 • Atıklarımızı kontrol altında tutup geri kazanımı özendirerek çevre kirliliğini önlemek
 • Sürekli iyileştirme ilkesiyle çevre performansının artırılması

Hedefimiz “0” çevre kazasıdır.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Tornalanmış, taşlanmış, leplenmiş, preslenmiş parçalar, ara parça, ayar pulu, dizel enjektör gövdesi üretimi faaliyeti kapsamında; Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Manolya Caddesi, No:8 posta kodu 16140 Nilüfer / Bursa adresinde; Doğu Pres A.Ş. tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir.

Organizasyonumuz içerisinde yer alan herkesin katılımı ve oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyum ile çalışanlarımızın sağlıklı olmaları teşvik edilmekte, yaralanma ve hastalanmaları önlenmektedir.

 • Güvenli çalışmak, Doğu Pres bünyesinde çalışmanın ön koşuludur. Bu nedenle, Doğu Pres, tüm çalışanlarından güvenli çalışmalarını istemektedir.
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamaktadır.
 • Tüm çalışanlarımızın iş güvenliği ile ilgili konularda danışma ve katılımları desteklenmektedir.
 • Doğu Pres bünyesindeki tüm yöneticiler, kendi yöntemlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların, müteahhit ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludurlar.
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefine ulaşmak, tehlikeleri ortadan kaldırmak e riskleri azaltmak için çalışmaları yapılmaktadır.
 • Doğu Pres bünyesinde yasal mevzuat ve diğer şartlar uygulanmaktadır.
 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturularak, sürekli iyileştirme için hedefler belirlenmektedir.
 • Oluşan tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
 • Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza, müteahhit ve ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulanarak, periyodik olarak gözden geçirmeler ve performansın izlenmesi ile sistemlerimizin sürekli olarak gelişmesi sağlanmaktadır.