AR-GE MERKEZİ

Ar-Ge Stratejisi, Araştırma Öncelikleri ve Alanları

Yapılandırılmasına 2018 yılında başlanan; 2019 yılında da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belgelendirilen Doğu Pres Ar-Ge Merkezinde izlenecek Ar-Ge Stratejilerini 7 ana başlık altında özetlerken, Ar-Ge Öncelikleri ve Araştırma Alanlarını ise üç ana başlık altında sınıflandırmak mümkündür.

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Çalışmaları

Ürün, üretim prosesleri vegerekli makine ve teçhizat (talaşlı imalat takımları ve kalıplar, makine ve otomasyon bileşenleri vb.) geliştirmenin hedeflendiği Ar-Ge projelerinin tasarım fazında yürütülen üç boyutlu (3D) modelleme çalışmaları için Solidworks programından faydalanılmaktadır. Parçaların iki boyutlu (2D) çizimlerinde ise AUTODESK INVENTOR programından faydalanılmaktadır.

Sayısal Analizler ile Tasarım ve Proses Doğrulama Çalışmaları

Ar-Ge projelerinin tasarım doğrulama fazında sonlu eleman analizlerinden faydalanılmakta ve bu amaçla Ansys Mechanical programı kullanılmaktadır. Öte yandan, ısı ve farklı karakteristiklerdeki (sıkıştırılabilir, sıkıştırılamaz, laminer, türbülanslı, ısı geçişli, serbest yüzeyli vb.) akış içeren proseslerin simülasyonu için Ansys Fluent programı ile sonlu hacim yöntemine dayalı hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analizleri uygulanmaktadır.

Sac metal şekillendirme, hacim şekillendirme ve dövme, hassas kesme gibi imalat proseslerini ve ısıl işlemleri sonlu eleman analizleri ile doğrulamaya ve malzeme özellikleri göz önünde bulundurularak kalıp tasarımı ve proses parametrelerinin optimizasyonuna yönelik sayısal analizlerde Simufact programı kullanılmaktadır.

Üniversiteler ile İş Birlikleri

Yürütülen Ar-Ge projelerinde üniversiteler ile etkin ve kalıcı iş birliklerinin kurulmasına önem verilmektedir. Bu bağlamda, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ile proje tabanlı bir dizi iş birliği anlaşması yapılmıştır.Bu ağın, farklı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile genişletilmesi hedeflenmektedir.

Client Logo
Client Logo
Client Logo

Patentler

İlgili mevzuata uygun olarak hazırlanan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetim Prosedürüne göre, Ar-Ge projelernde ortaya çıkan buluşların tescil ile korunmasına ilişkin çalışmalar Ar-Ge Merkezinde yürütülmektedir. Buluş sahibi çalışanların yanı sıra buluşların tescil sürecinde görev alan Ar-Ge personeli de firmanın Tanıma Takdir Talimatına göre ödüllendirilmektedir.

Bilimsel Yayınlar

Ar-Ge Merkezi hedeflerinden birisi, yürütülen Ar-Ge projelerinden bilimsel yayınların türetilmesidir. Bu yayınlarda yazar olarak adı geçen Ar-Ge personeli, firmanın Tanıma Takdir Talimatına göre ödüllendirilmektedir. Türetilen yayınlar aşağıda listelenmiştir.

Çiçek, C., Erhuy, C.G., Kinagu, H.M., Efe, N. ve Saray, O., (2020). “Plastiklik Özelliği Son Derece Sınırlı Olan Yüksek Dayanımlı Paslanmaz Çelik Sacların Hassas Kesilebilme Kabiliyeti Üzerine Kalıp Profil Geometrisinin Etkisi”, Makine Tasarım ve İmalatı Dergisi, 18 (1): 37-45.

Deniz, G. ve Kınagu, H.M.,(2021). “Otomotiv Endüstrisinde Toprak Kirliliğine Neden Olan Atıkların Çevre Yönetim Sistemi Kullanılarak Azaltılmasına Yönelik Örnek Bir Uygulama”, XIV.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, İzmir.

Kınagu, H.M., Atak, M., Turmuş, Ş. Erhuy, C.G., 2021. Bir Dizel Enjektör Gövdesinin Alın Yüzeyinde Taşlama Yanığından Kaçınmak İçin Taşlama Proses Parametrelerinin Optimizasyonuna Yönelik Deneysel Bir Çalışma, Current Debates on Natural and Engineering Sciences, 275-293.

Acel, B., Deniz, G., Kınagu H.M., 2021. Otomotiv Endüstrisinde Etkin Su Kullanımı ve Su Geri Kazanımına Yönelik Örnek Bir Uygulama, 8. Ulusal Tarım Kongresi, 9 Ekim 2021, Online.

Kınagu, H.M., Altın, İ., Deniz, G., Alan, S., Poyraz, A.G., Atak, M., Ekmekçi, S., Uludağ Mutaf, G., Büyükbayraktar, A., Özalp, A.A., Salihoğlu, N.K., Büyük Öğüt, E., 2021. Enjektör Gövdesi İmalatında Yakıt Deliği Tıkanıklığının Temizlenmesinde Kullanılacak Lüle Tasarımının Taguchi Optimizasyon Yöntemi Kullanılarak Geliştirilmesi, Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 23 Kasım 2021, Online.

Kaçmaz, M., Poyraz, A.G., Altın, İ., Uludağ Mutaf, G., 2021. Dairesel Geometriye Sahip Bir Parçanın Endüstriyel Görüntü İşleme Kullanılarak Yarıçap Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması, International Engineering Symposium, 16 Aralık 2021, İzmir.

Deniz, G., Çakır, E., Acel, B., Acel, B., Salihoğlu, N.K., 2021. Dönel Çanakta Yüzey Bitirme Prosesinde Oluşan Atık Suyun Geri Kazanımı İçin Çapak Alma Taşlarının Yeniden Kullanımı, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi (Baskıda).

Poyraz, A.G., Kınagu, H.M., Alan, S .ve Atak, M., 2022. Endüstriyel Makine Görmesi Uygulamalarında Kullanılabilecek Alan Tabanlı Çap Ölçüm Algoritması, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(2).

(Kaçmaz, M., Poyraz, A.G) Edge Detection Based Autofocus Algorithm to Detect Accurate Camera Working Distance 2022.

(Ahmet Gökhan POYRAZ Hasan Melih KINAGU Semih ALAN Mehmet ATAK) Endüstriyel makine görmesi uygulamalarında kullanılabilecek alan tabanlı çap ölçüm algoritması 2022.

Dizel Enjektör Yakıt Deliğinin Aşındırıcı Akış ile İşlenmesi (AFM) Sonrası Kalıntı Macundan Temizlenmesine Yönelik Makinenin Geliştirilmesinde Kullanılacak Kompakt Isı Eşanjörü Tasarım Analizi 2022.

(Poyraz, A.G.,Alan, S.,  Atak, M.) Industrial Image Processing Based Thickness Measurement Method for Stamp Parts With Narrow Tolerance 2022.

(Altın, İ., Mermer, M.) Aşındırıcı Akışkan ile Yüzey İşleme (AFM) Operasyonunun İncelenmesi 2022.

(Mermer, M., Bal, M) Soğuk Şekillendirme ile Sac Sıvama Prosesinde Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Prototip Üretim Çalışması 2023.