Kalite Laboratuvarı

Kalite Laboratuvarı Ölçüm Yetenekleri

Doğu Pres’te ürün, yarı mamul ve hammaddelerin, boyutsal ölçümlerinin ve temizlik analizlerinin yapıldığı laboratuvarlar mevcuttur.

Kalite Ölçüm Laboratuvarlarında;

 • Prob, kamera ve lazer sensörlü boyutsal kontrol cihazları ile ±1 µm belirsizlik içinde geometrik ölçümler,
 • Özel kontrol ekipmanları ±0,5 µm toleransına sahip kalınlık ölçümleri,
 • 0.2 µm belirsizliğinde form ölçümleri ve 0.05 µm belirsizliğinde tüm pürüzlülük ve düzlemsellik ölçümleri yapılmaktadır.

Başlıca kontrol cihazları;

 • Koordinat Ölçüm Cihazları
 • Kontur Profil Tarama Cihazları
 • Form Ölçüm Cihazları
 • Düzlemsellik Ölçüm Cihazı
 • Pürüzlülük Ölçüm Cihazları
 • Profil Projeksiyon
 • Sertlik Ölçüm Cihazları
 • Kaplama kalınlığı Ölçme Cihazları
 • Çoklu Sensörlü Ölçüm Cihazları

Cihazlarda CNC programlama özellikleri ile kullanıcı etkisi minimize edilmiştir.

Temizlik Analiz Laboratuvarı

Parça temizlik kriterlerinin önemli olduğu otomotiv sektöründe bitmiş mamullerin parça üzerinde kalan metal, fiber ve diğer partiküller 2 µm hassasiyetinde boyutsal ve adetsel olarak VDA16/ ISO 16232 standartlarına göre analiz edilerek yıkama prosesleri kontrol altında tutulmaktadır.

İZLENEBİLİRLİK

Firma bünyesinde kullanılan tüm kontrol ekipmanlarının izlenebilirlik, kalibrasyon ve kalibrasyon sonuçlarının değerlendirilmesi SAP programı ile takip edilmektedir. Tüm kontrol ekipmanları akreditasyon kapsamında dış laboratuvarlara kalibrasyon işlemleri yaptırılır. Çoklu sensörlü (havalı, problu, kameralı vb.) parçaya özel yarı otomatik veya tam otomatik kontrol ekipmanlarının tasarım ve devreye alma işlemleri yapılır.