Kalite Politikamız

Doğu Pres Otomotiv ve Teknik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak; ana hedefimiz; şirket üst yönetimi ile birlikte sürekli gelişimi sağlayarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu hedefe ulaşmak;

Müşteri odaklı üretimimizde, kalite mükemmelliğini oluşturmak, sunmak ve geliştirerek sürdürmek.

Sıfır hata ve sıfır müşteri şikayetine ulaşmak.

Tüm çalışmalarımızda “yenilikçilik, verimlilik ve çevreye saygılı olma “temel ilkelerini ön plana çıkarmak.

Sürekli eğitim faaliyetleri ile tüm çalışanlarımızın yetkinliğini arttırmak.

Tedarikçilerimizi izlemek ve geliştirmek.

Tüm çalışmalarımızda teknolojik gelişmeleri takip ederek, sektörümüzde yüksek teknolojinin kullanımına öncülük etmek.

ile mümkündür.

Şirket üst yönetimi; kalite politikasının uygulanmasını, devam ettirilmesini ve geliştirilmesini taahhüt etmektedir.

Çevre Politikamız

Merkez; tornalanmış, taşlanmış, leblenmiş, preslenmiş parçalar, ara parça, ayar pulu, dizel enjektör gövdesi üretimi, Şube; soğuk şekillendirme ve yüzey kaplama ile metal sac parça üretimi faaliyeti kapsamında; Merkez: Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi Manolya Caddesi, No:8 posta kodu 16140 Nilüfer / Bursa ve Şube: Minareliçavuş OSB Mah. Köknar Cad. No:24 Nilüfer / Bursa  adresinde; Doğu Pres A.Ş. tüm faaliyetlerinde Çevre Politikasını aşağıdaki gibi uygulamaktadır.

 • Yasal yükümlülükler, müşteri özel istekleri ve diğer şartları takip ederek gereklerini yerine getirmek
 • Tüm paydaşlarımızı çevre konusunda bilinçlendirip çevrenin korunmasını ve iş güvenliğinin sağlanmasına katkı koymalarını sağlamak
 • Tüm süreçlerimizde çevre boyutlarını takip ederek gerekli önlemleri almayı sağlamak
 • Doğal kaynaklarımızın tüketiminde israfı azaltarak çevreyi korumak
 • Atıklarımızı kontrol altında tutup geri kazanımı özendirerek çevre kirliliğini önlemek
 • Sürekli iyileştirme ilkesiyle çevre performansının artırılması

Hedefimiz “0” çevre kazasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Merkez; tornalanmış, taşlanmış, leblenmiş, preslenmiş parçalar, ara parça, ayar pulu, dizel enjektör gövdesi üretimi, Şube; soğuk şekillendirme ve yüzey kaplama ile metal sac parça üretimi faaliyeti kapsamında; Merkez: Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi Manolya Caddesi, No:8 posta kodu 16140 Nilüfer / Bursa ve Şube: Minareliçavuş OSB Mah. Köknar Cad. No:24 Nilüfer / Bursa  adresinde; Doğu Pres A.Ş. tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir.

Organizasyonumuz içerisinde yer alan herkesin katılımı ve oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyum ile çalışanlarımızın sağlıklı olmaları teşvik edilmekte, yaralanma ve hastalanmaları önlenmektedir.

 • Güvenli çalışmak, Doğu Pres bünyesinde çalışmanın ön koşuludur. Bu nedenle, Doğu Pres, tüm çalışanlarından güvenli çalışmalarını istemektedir.
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamaktadır.
 • Tüm çalışanlarımızın iş güvenliği ile ilgili konularda danışma ve katılımları desteklenmektedir.
 • Doğu Pres bünyesindeki tüm yöneticiler, kendi yöntemlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların, müteahhit ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludurlar.
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefine ulaşmak, tehlikeleri ortadan kaldırmak e riskleri azaltmak için çalışmaları yapılmaktadır.
 • Doğu Pres bünyesinde yasal mevzuat ve diğer şartlar uygulanmaktadır.
 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturularak, sürekli iyileştirme için hedefler belirlenmektedir.
 • Oluşan tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
 • Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza, müteahhit ve ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulanarak, periyodik olarak gözden geçirmeler ve performansın izlenmesi ile sistemlerimizin sürekli olarak gelişmesi sağlanmaktadır.