R&D CENTER

R&D Strategy, Research Priorities and Fields

Projected in 2018 and documented by the Ministry of Industry and Technology in 2019, the R&D Center of Doğu Pres classifies its R&D strategies under 7 main categories. The primary objectives and research fields of the R&D Center are classified under three main categories.

Computer Assisted Design (CAD) Works

We use Solidworks software in the design phases of the R&D development projects, in which the main goal is to develop products, production processes, machinery, and equipment (i.e. metal cutting sets and molds, machinery automation components, etc.), for 3D modeling works. As for 2D part drawing, we use AUTODESK INVENTOR software.

Design and Process Verification Works with Numerical Analyses

To perform finite element analysis in the design verification phases of the R&D projects we use Ansys Mechanical software. On the other hand, we perform computational fluid dynamics (CFD) analyses based on the finite volume method by using Ansys Fluent software to simulate the processes involving fluid dynamics with various (compressible, non-compressible, laminar, turbulent, heat-transmissive, free surface, etc.) thermal and other characteristics.

We use Simufact software to verify production processes such as plate metal forming, volume shaping, forging, and precision cutting, thermal processes with finite element analysis and to perform numerical analyses in order to optimize the mold design and process parameters in accordance with the material characteristics.

Collaborations with Universities

Within the scope of the R&D projects, we prioritize establishing effective and permanent collaborations with universities. In this context, we have concluded a series of collaboration agreements with the members of Bursa Technical University, Bursa Uludağ University, and Sabancı University.The goal is to expand this network to include the members of other universities.

Client Logo
Client Logo
Client Logo

Patents

According to the Intellectual and Industrial Property Rights Management Procedure, which is based on the applicable legislation, the R&D Center oversees the necessary procedures to ensure registration of the inventions created as an output of the R&D projects. In addition to the owners of the inventions, the personnel working within the registration processes are compensated for under the provisions of the company’s Recognition and Appreciation Instructions.

Scientific Releases

Ar-Ge Merkezi hedeflerinden birisi, yürütülen Ar-Ge projelerinden bilimsel yayınların türetilmesidir. Bu yayınlarda yazar olarak adı geçen Ar-Ge personeli, firmanın Tanıma Takdir Talimatına göre ödüllendirilmektedir. Türetilen yayınlar aşağıda listelenmiştir.

Çiçek, C., Erhuy, C.G., Kinagu, H.M., Efe, N. ve Saray, O., (2020). “Plastiklik Özelliği Son Derece Sınırlı Olan Yüksek Dayanımlı Paslanmaz Çelik Sacların Hassas Kesilebilme Kabiliyeti Üzerine Kalıp Profil Geometrisinin Etkisi”, Makine Tasarım ve İmalatı Dergisi, 18 (1): 37-45. (www.dergipark.org.tr)

Deniz, G. ve Kınagu, H.M.,(2021). “Otomotiv Endüstrisinde Toprak Kirliliğine Neden Olan Atıkların Çevre Yönetim Sistemi Kullanılarak Azaltılmasına Yönelik Örnek Bir Uygulama”, XIV.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, İzmir.

Çiçek, C., Erhuy, C.G., Kınagu, H.M., Efe, N., Saray, O., 2020. Plastiklik Özelliği Son Derece Sınırlı Olan Yüksek Dayanımlı Paslanmaz Çelik Sacların Hassas Kesilebilme Kabiliyeti Üzerine Kalıp Profil Geometrisinin Etkisi, Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, 18(1), 37-45.

Deniz, G., Kınagu, H.M., 2020. Otomotiv Endüstrisinde Toprak Kirliliğine Neden Olan Atıkların Çevre Yönetim Sistemi Kullanılarak Azaltılmasına Yönelik Örnek Bir Uygulama, XIV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 18 Ekim 2020, İzmir.

Kınagu, H.M., Atak, M., Turmuş, Ş. Erhuy, C.G., 2021. Bir Dizel Enjektör Gövdesinin Alın Yüzeyinde Taşlama Yanığından Kaçınmak İçin Taşlama Proses Parametrelerinin Optimizasyonuna Yönelik Deneysel Bir Çalışma, Current Debates on Natural and Engineering Sciences, 275-293.

Acel, B., Deniz, G., Kınagu H.M., 2021. Otomotiv Endüstrisinde Etkin Su Kullanımı ve Su Geri Kazanımına Yönelik Örnek Bir Uygulama, 8. Ulusal Tarım Kongresi, 9 Ekim 2021, Online.

Kınagu, H.M., Altın, İ., Deniz, G., Alan, S., Poyraz, A.G., Atak, M., Ekmekçi, S., Uludağ Mutaf, G., Büyükbayraktar, A., Özalp, A.A., Salihoğlu, N.K., Büyük Öğüt, E., 2021. Enjektör Gövdesi İmalatında Yakıt Deliği Tıkanıklığının Temizlenmesinde Kullanılacak Lüle Tasarımının Taguchi Optimizasyon Yöntemi Kullanılarak Geliştirilmesi, Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 23 Kasım 2021, Online.

Kaçmaz, M., Poyraz, A.G., Altın, İ., Uludağ Mutaf, G., 2021. Dairesel Geometriye Sahip Bir Parçanın Endüstriyel Görüntü İşleme Kullanılarak Yarıçap Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması, International Engineering Symposium, 16 Aralık 2021, İzmir.

Deniz, G., Çakır, E., Acel, B., Acel, B., Salihoğlu, N.K., 2021. Dönel Çanakta Yüzey Bitirme Prosesinde Oluşan Atık Suyun Geri Kazanımı İçin Çapak Alma Taşlarının Yeniden Kullanımı, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi (Baskıda).

Poyraz, A.G., Kınagu, H.M., Alan, S .ve Atak, M., 2022. Endüstriyel Makine Görmesi Uygulamalarında Kullanılabilecek Alan Tabanlı Çap Ölçüm Algoritması, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(2) (Baskıda).